Chính sách bảo mật và Chính sách quyền riêng tư – Privacy Policy – Privacy & Terms

Cung cấp các dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào TABETOMO.COM;

Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với TABETOMO.COM, các website khác của TABETOMO (nếu có), hoặc ngược lại;

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên TABETOMO.COM;

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc liên kết với các website khác:

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên TABETOMO.COM trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào trang web chính thức của TABETOMO tại TABETOMO.COM.

Khách hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách hàng truy cập vào TABETOMO.COM từ các website khác không phải là website chính thức của TABETOMO.

Về việc chia sẻ Thông tin Khách hàng:

TABETOMO không cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để TABETOMO cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển, v.v..).

Ngoài các trường hợp nêu trên, TABETOMO sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, TABETOMO cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

TABETOMO có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: TABETOMO có thể dùng Thông tin Khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp TABETOMO tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách hàng cung cấp cho TABETOMO sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông tin Khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với TABETOMO: TABETOMO có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế (nếu có) của TABETOMO. Việc chia sẻ này giúp TABETOMO có thể cung cấp cho Khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của TABETOMO được cấp quyền truy cập Thông tin Khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính sách này.

Trao đổi Thông tin Khách hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của TABETOMO: TABETOMO có thể chuyển Thông tin Khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. TABETOMO cũng có thể trao đổi Thông tin Khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông tin Khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách hàng được TABETOMO sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics, v.v…), có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông tin Khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà TABETOMO có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: trong trường hợp này, TABETOMO sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính sách này.

Sử dụng Cookie:

TABETOMO cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của TABETOMO, v.v.. nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp TABETOMO hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc:

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gửi email đến địa chỉ: CSKH@TABETOMO.COM hoặc gửi tin nhắn đến TABETOMO.